Źródło zdjęcia:  https://www.swiss-architects.com/de

Ogród warzywny Harpe – Beauregard w Lausannie

Od 1996 r. Miasto Lausanna ma obowiązek sadzenia ogrodów kuchennych, które są prekursorem lokalnego rolnictwa miejskiego. Chcą w ten sposób poradzić sobie z jego rosnącym zagęszczeniem i zaspokoić rosnące wymagania mieszkańców w zakresie utrzymywania więzi z naturą. Na wygospadarowanej ziemi stworzono czternaście  dla około 380 mieszkańców.  Kontynuacja programu jest gwarantowana w ramach planu zalecającego rozszerzenie go na tkankę miejską miasta.
Ogrody te położone są w gęsto zaludnionych obszarach Lausanny, zaledwie kilka kroków od miejsca, w którym mieszkają użytkownicy.
Zajmują one całkowitą powierzchnię około 15 000 m2 i pozwalają ponad 380 osobom dbać o  niewielką działkę w pobliżu domu.

Miasto stopniowo aktywowało słabo wykorzystywane obszary w środowisku miejskim. Były to niedostępne przestrzenie, części historycznego ogrodu lub nieużywane otwarte przestrzenie dużych osad. Uprawa kwiatów i warzyw jest priorytetem. „Karta ogrodowa” określa przyjazne dla środowiska praktyki wspierane przez kursy ogrodnictwa ekologicznego. W ten sposób ogrodnicy są w stanie przyczynić się do różnorodności biologicznej w miastach.
Te systemy sadzenia, zintegrowane z sercem społeczności lokalnych i podejmowane w sposób partycypacyjny, tworzą więzi społeczne.Wspólne nasadzenia są podzielone na działki, których powierzchnia waha się od 6 do 48 m2.

Warunki wstępne, używania ogrodów

  • lokalizacja ogrodu musi być niedaleko domu – około 5 minut drogi. w wysokości 3 CHF za m2 rocznie,
    aby pokryć koszty zużycia wody, a także pierwszą opłatę rejestracyjną w wysokości 20 CHF
    .

Źródło zdjęcia: własne Fundacja PLONY

Nagroda Schulthess Garden Prize 2015

Lausanna otrzymała nagrodę ogrodnictwa Schulthess Garden Prize 2015. Osiągnięcia jakościowe w dziedzinie sztuki ogrodowej. Spotkamy tutaj łąki kwietne oraz ogrody społeczne. Ta nagroda jest pożądanym publicznym uznaniem dla  w polityce ekologicznej Lausanny.  Za utrzymanie ogrodów w mieście odpowiada SPADOM. Z kolei praktyczne rozwiązania i pomysły na wykorzystanie przestrzeni miejskiej,można znaleźć na stronie poświęcenej ogrodom w Lausannie.

Ogrody Lausanny jest cyklicznym wydarzeniem, w którym demonstrowane są instalacje ogrodowe, które z czasem są częściowo utrwalne w krajobrazie miejskiem. Kolejna edycja Lausanne Jardins odbędzie się latem 2024 r. Zaproszenie do udziału w międzynarodowym konkursie pomysłów odbędzie się w 2022 r.

Przyszłość ogrodnictwa miejskiego

Dział parków i nieruchomości kontynuuje nowe nasadzenia w różnych częściach miasta. Integracja nasadzeń jest systematyczna przy planowaniu nowych obszarów mieszkalnych, takich jak przyszły Ecoquartier des Plaines-du-Loup. Eko-sąsiedztwo Plaines-du-Loup ma na celu powitanie około 11 000 osób poszukujących pracy i wysokiej jakości infrastruktury sportowej na północ od Lausanny.

Autorka: mw